Start uw aanvraag

U start hiermee een online procedure waarmee u een voornaamswijziging aanvraagt bij de rechtbank.

 • Veilig online betalen

Een gespecialiseerd team van advocaten gaat direct voor u aan de slag!

Hoe gaan wij uw voornaam wijzigen?

U doet de aanvraag..

U doet vanaf onze website de aanvraag voor een voornaamswijziging. Wij zullen binnen één werkdag uw procedure opstarten.

Verzoek aan de rechter..

Als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op. Wij sturen deze naar de bevoegde rechtbank.

Uw voornaam is gewijzigd!

U heeft binnen zes weken uitspraak! Indien de rechtbank akkoord is met de naamswijziging kunt u uw nieuwe ID-kaart aanvragen.

Uw voornaam wijzigen?

Uw voornaam is een gegeven dat u niet zelf heeft bepaald, maar toch een erg belangrijk onderdeel van uw identiteit uitmaakt. Het is mogelijk om uw voornaam te wijzigen. Hiervoor dient onze advocaat een verzoek in bij de bevoegde rechtbank.

Een voorwaarde voor het wijzigen van uw voornaam, is dat u een ‘zwaarwichtige redenen’ hebt. Ook mag de nieuwe naam niet ongepast zijn. 

U kunt uw voornaam wijzigen, maar u kunt ook een voornaam toevoegen of laten schrappen. Combinaties hiervan zijn ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Als u uw voornaam wilt wijzigen dient er voor de rechter voldoende zwaarwichtig belang te zijn in de wijziging. De rechter zal uw aanvraag beoordelen en rekening houden met de omstandigheden van het geval. De rechtbank zal een overweging maken bij het al dan niet honoreren van uw aanvraag.

De meest voorkomende gronden zijn:

 • het lijden onder emotionele belasting;
 • een verkeerde aangifte van de voornaam bij geboorte;
 • als uw voornaam niet past bij uw geloofsovertuiging;
 • de voornaam is ongepast, of op een andere manier in het dagelijks leven hinderlijk;
 • u gebruikt de officiële voornaam al lange tijd niet, maar een andersluidende roepnaam;
 • een voornaam toevoegen of schrappen in verband met een verwijzing naar (groot)ouders;
 • de voornaam is in Nederland niet gepast, of de persoon is voornemens naar het buitenland te verhuizen waar de voornaam een andere betekenis heeft;
 • de voornaam is een constante bron voor vragen of ergernis;
 • de voornaam is nadrukkelijk te mannelijk of te vrouwelijk en past niet (meer) bij de persoon;
 • de voornaam is een normale buitenlandse voornaam, maar in het Nederlands is deze voornaam (erg) vreemd;
 • de voornaam is verbonden met een emotioneel zwaar verleden.

Indien uw reden niet past bij bovengenoemde gronden, is het aangeraden om vrijblijvend en kosteloos advies op te nemen met onze juristen om uw situatie te toetsen en een beoordeling van uw slagingskansen te kunnen maken.

U kunt een naamswijziging doen bij de rechtbank als u 18 jaar of ouder bent. U heeft voor deze procedure altijd bijstand van een advocaat nodig. 

U kunt als minderjarige geen aanvraag doen voor een naamswijziging bij de rechtbank, deze kan wel gedaan worden door de ouder(s) of verzorger(s).

De totale kosten voor een voornaamswijziging via MijnWijziging zijn als volgt opgebouwd,

Bij een bruto jaarinkomen tot €19.400 voor €189,99 
Bij een inkomen tot €19.400 en €749,99
(inclusief belastingen en andere voorschotten)

Onze advocaat start uw proces binnen één werkdag op.

U betaalt apart voor het aanvragen van een nieuw legitimatiebewijs en eventueel rijbewijs. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gemeente waar u woont. 

Wij zullen de procedure voor een naamswijziging binnen één werkdag voor u opstarten.

Het proces neemt een aantal maanden in beslag. Onze bevoegde advocaat zal namens u een verzoekschrift opstellen en indienen bij de rechtbank. De rechtbank heeft zes weken nodig om tot een beslissing te komen en hiervan volgt schriftelijk uitspraak. 

Hierna duurt het nog drie maanden totdat de uitspraak definitief is en deze is verwerkt in de persoonsregisters.

In beginsel heeft u voor een verzoek tot voornaamswijziging de Nederlandse nationaliteit nodig. In bepaalde gevallen kan ook met een buitenlands paspoort een verzoek worden ingediend bij de rechtbank voor een voornaamswijziging. U kunt in uw aanvraag uw nationaliteit vermelden.

U bent vrij in het uitkiezen van een nieuwe voornaam. U dient er wel rekening mee te houden dat uw nieuwe voornaam niet ongepast is of een reeds bestaande achternaam is.

Wij helpen u graag..

StatEmpire B.V.
KvK 74878581
BTW NL 860059418 B01

Kantoor
MijnWijziging
Hoogvlietsekerkweg 130 B
3194 AM Rotterdam